Praktik

Praktik i en virksomhed

På Ungdomscenter Knudmosen er der stor fokus på praktikker og erhvervs- og brancheafklaring. Vi har to dygtige praktikvejledere, som hjælper eleverne med at finde de bedst mulige praktikpladser. 

På skolen har vi et bredt samarbejde med mange forskellige virksomheder i området. Og som elev, har du derfor mulighed for at komme i praktik indenfor mange områder, så du kan få en fornemmelse af, hvilken vej du gerne vil gå, når du er færdig med med din STU.

Vores praktikvejledere har tæt kontakt med mange virksomheder. Nogle virksomheder henvender sig selv med tilbud om praktikpladser til vores elever, mens andre praktikpladser opstår ved at du som elev gerne vil afprøve et bestemt område. Så vil vores praktikvejledere undersøge, om der findes den type virksomhed i områder og om de vil lave en praktikplads, så drømmene kan prøves af. 

Mange elever er i flere forskellige pratikker, for at finde frem til lige netop det arbejde, som de gerne vil beskæftige sig med. 
Når man har fundet et praktiksted sammen med praktikvejlederen laver man en praktikaftale sammen med virksomheden, hvor man aftaler vilkår for praktikken. 

Det kan være arbejdstider, skånehensyn, praktikkens længde, samt hvilke opgaver man skal have og hvilke udviklingsmuligheder man gerne vil have i spil.
Praktikvejlederen kommer forbi hveranden uge, mens man er i praktik og følger op på, om alt går, som det skal. Og nogle gange sker det, at praktikken kan blive et kommende arbejde. 

Skolens egne praktikker

På Ungdomscenter Knudmosen har vi også vores egne praktiksteder, da nogle elever har det bedst med at starte i erhvervspraktik i kendte omgivelser.
I vores interne praktikker kan du komme til at arbejde med følgende:


Kundebetjening, produktion af varer til butikken, markedsførring, træfældning, motorsavskørerkort, opsavning, kløvning, naturpleje, madlavning, rengøring, indkøb, landbrug, dyrepasning og dyrkning af grøntsager.