Bestyrelse

Birgit Jonassen

Formand udpeget af Danske Handicaporganisationer

Søren Peder Jensen

Næstformand, udpeget af kommunalbestyrelsen

Laila Birkkjær Lauritsen

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Susanne Stampe Damgaard

Udpeget af Danske Handicaporganisationer  

 

Medarbejderrepræsentanter:

Anna Mette Bonde, Forstander

Frank Simonsen, Viceforstander

Dina Mikkelsen, Pædagog

Rasmus Riis, Lærer