Om skolen

Ungdomscenter Knudmosen er Herning Kommunes tilbud om den 3-årige ungdomsuddannelse STU.

Du kan læse om Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik HER

 

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der tilbydes unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager ikke er i stand til at frekventere det ordinære uddannelsessystem. 

På Knudmosen kan man derfor opleve en enestående mangfoldighed i gruppen af unge mennesker, der ikke ses på andre ungdomsuddannelser. Dette kræver en høj grad af alternativ tænkning bag undervisningen, der skal muliggøre, alle bliver tilgodeset bedstmuligt.
Samtlige af skolens ansatte inddrages i tilrettelæggelse af undervisningen og inddrages, hvor muligheden opstår. Pedel, rengøringspersonale og adminstrativt personale har derfor flere af skolens elever i interne praktikker. 

Der tilstræbes en ligelig fordeling af lærere, pædagoger og  pædagogmedhjælpere i undervisningen, da erfaringen viser at sættes disse faggruppers fælles kompetencer i spil, skabes de bedste forudsætninger for elevernes personlige, faglige og sociale udvikling. 

Overordnet arbejder Knudmosen efter målsætningen, at alle har krav på selvstændig aktiv deltagelse, i både eget liv og det omgivende samfund. 

Derfor lyder Knudmosens værdier:

  • Samarbejde
  • Anstændighed
  • Respekt
  • Gennemsigtighed
  • Tydelig kommunikation
  • Indflydelse
  • Anerkendelse og ligeværdighed

Arbejdet med værdier implementeres i den daglige omgang og undervisning af de unge, ligesom der arbejdes med afklaring af fremtidig beskæftigelses- og boform. 
Der tilstræbes åbenhed i samtaler med eleverne om både muligheder og begrænsinger, ud fra dette kan der arbejdes mod realistiske mål for fremtiden. 

Visitation til STU, Ungdomscenter Knudmosen, sker gennem sagsbehandler og Ungevejledningen. 

I august 2012 blev der etableret eftermiddagstilbud på Knudmosen. Visitationen til eftermiddagstilbuddet sker gennem sagsbehandler og ligger udenfor skoletilbuddet.