Lindegårdsvej

På Lindegårdsvej har vi en bred elevgruppe, hvor der er plads til den enkelte elevs historie og baggrund. Eleverne får lov at opleve et tilhørsforhold til skolen og at være en del af et fællesskab. Eleverne spænder bredt fagligt, hvorfor der tilbydes undervisning på flere forskellige niveauer. Derudover er der stor variation i elevernes tilgang til læring, og der undervises både fagligt, praktisk og kreativt.

På Lindegårdsvej tilstræbes der et fagfagligt indhold i mange af timerne. Vi arbejder med vedligehold og udvikling af fagfaglige kompetencer indenfor dansk, engelsk og matematik.
Derudover tilbydes der en række valgfag, dette kunne fx være geografi, psykologi, biologi, natur/teknik, samfundsfag, m.m. Disse fag tilbydes af kortere eller længere varighed, og udbydes efter hensynstagen til elevernes uddannelsesplaner. 

Vi gør brug af forskellige undervisningsformer, hvor eleverne trænes i både individuelle- og gruppearbejdsformer. Der arbejdes kontinuerligt med studieparathed, motivation, fremmøde og deltagelse i timerne. Elever på Lindegårdsvej har mange forskellige individuelle personlige mål. Der arbejdes altid ud fra den enkeltes uddannelsesplan. Vi arbejder meget med selverkendelse i forhold til at have realistiske mål, ønsker og håb for fremtiden, samt større viden om egne udfordringer og håndtering heraf. 

Elevernes forberedes til den almindelige deltagelse i samfundet, gennem varierede aktiviteter og undervisning, der uddanner dem til at have så selvstændig en livsførelse som muligt. Vi underviser i samfundsfag, demokrati, miljø, m.m., der tjener til at give eleverne bedst mulige forudsætninger, for at føre så selvstændig en tilværelse som muligt. 

På Lindegårdsvej arbejder vi hver dag med elevernes sociale kompetencer, og inklusion af alle elever i skolens sociale miljø. Vi har gode rammer for et spirende ungdomsmiljø, som vi tilskynder eleverne ti at deltage i og udvikle på. Vi sætter rammer for, at alle elever både kan udvikle og vedligeholde sociale relationer. Vi arrangerer sociale arrangementer i- og udenfor skoletiden. Dette er fx fester, hyggeaften, gamer-arrangementer og koncerter på Fermaten. Derudover arrangeres der dage på skolen, hvor det sociale miljø vægtes højt. 
Vi vægter sociale fællesskaber højt, hvor der er plads til forskelligheder og accept af hinanden. Skolen har en antimobbe politik, og der arbejdes fortløbende med at bevare et mobbefrit ungdomsmiljø på skolen.