Herluf Trollesvej

Når man er elev på UCK er man tilknyttet et team. Et team er på mange måder ligesom en klasse. PÅ UCK har vi flere forskellige teams. Hvert team består af 10-15 elever og har til- knyttet faste undervisere, så man får skabt et trygt miljø og mulighed for at skabe relationer. Hvilket team man kommer i på UCK afhænger af den uddannelsesplan, man har lavet i samarbejde med UU. Nogle arbejder med med praktiske færdigheder, andre med fagfaglige vinkler og andre igen med en blanding af både fag og praktik.

På Herluf Trollesvej har vi stor fokus på at vi får rørt os hver dag og snakker meget om kost og den sunde livsstil. Vi vil gerne være fysisk aktive og ved, hvor meget det betyder for de enkelte elevers hverdag og psykiske tilstand. Hver dag vægter vi det højt at komme ud og gå en tur eller komme i motionsrummet for at cykle eller løbe. 
Morgensamlingerne bliver hver dag brugt på at snakke om, hvad vi har fået at spise dagen før. Vigtigheden i at spise lidt sundere og spise lidt mindre af de ”slemme” ting. Det betyder meget for netop vores elever at blive mindet om at huske de ting som skete dagen før og derfor snakker vi om maden, da det er noget eleverne kan forholde sig til.
Hver uge har vi idræt i Kølkær hallen for at motionere og ikke mindst hygge os. Vi bruger svømmehallen i byen hver uge hvor vi har vandaerobic og svømning. Vi bruger desuden naturen mest muligt og prøver at komme ud og få oplevelser der. Vi går ture ved søerne, i skoven og samler de ting vi føler kan bruges til nærmere undersøgelse i undervisningen.