Ungdomscenter
Knudmosen

“Skaber læring til livet…”

STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Vi er Herning Kommunes udbyder af STU siden 2007. Det betyder, at vi gennem årene er blevet specialister i at lave STU-uddannelse. Vi tilbyder en varieret og fleksibel ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. 

For os handler det om, at bringe det bedste frem i hver enkelt, så alle får mulighed for at udnytte deres potentiale. I løbet af vores 3-årige uddannelse får du i trygge rammer og i dit eget tempo, mulighed for at afprøve, udfordre, udvikle og afklare dine personlige, sociale, faglige uddannelses- og beskæftigelses kompetencer. 

Gennem et bredt program af undervisningsforløb, fag, temaer, sociale arrangementer, ekskurisioner, studieture og tilbagevendende traditioner skaber vi trygge rammer omkring et 3 årigt uddannesesforløb for dig som elev. 

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i elevens drømme, ønsker og forudsætninger. Man vil indgå i fællesskaber ud fra interesser, kompetencer og muligheder. Man vil gennem forløbet skabe relationer til andre elever. Hold dannes på tværs af skolens elever, og man vil møde andre unge.

Velkommen til en verden af muligheder for dig og din fremtid. 

Ungdomscenter Knudmosen

0
Afdelinger
0 +
Elever
0 +
Undervisere
0 +
Lærerige aktiviteter
"Jeg har aldrig følt mig forstået før, som jeg gør nu"
Simone
Elev på Knudmosen

Se flere videoer og billeder

“I respekt for fortiden, med afsæt i nutiden skaber vi fremtiden… “

Mette Bonde, Forstander

Overblikket

Ungdomscenter Knudmosen består af forskellige afdelinger, tilbud og aktiviteter. Læs om nogle af dem herunder. 

Om skolen

Her kan du læse om skolen, vores værdier og vores måde at arbejde på

Aktiviteter

Se vores brede vifte af undervisningsaktiviteter og tilbud

Ansatte

Mød personalet på Ungdomscenter Knudmosen

Herluf Trollesvej

Læs om tilbuddet på Herluf Trollesvej

Lindegårdsvej

Læs om tilbuddet på Lindegårdsvej

Praktik

Praktik er en stor del af skolen - læs mere her

Månedens fokus

Besøg af politiker

Tirsdag d. 23.september 2022 havde Ungdomscenter Knudmosen fornemt besøg af Jens Henrik Thulesen Dahl (DD). Ungdomscenter Knudmosen havde inviteret Folketingspolitikeren med det formål at vise, hvordan et større kommunalt STU- tilbud løser opgaven med elever, der har stor divergens i kognitive forudsætninger, fysiske forudsætninger og hvor flere af eleverne lider under komorbide tilstande.

STU lovgivning

Jens Henrik Thulesen Dahl har været en del af de nyeste forhandlinger omkring STU- lovgivningen, hvor et øget beskæftigelsesfokus er blevet fremtrædende. Med udgangspunkt i den sammensatte elevgruppe i kommunale tilbud, ville Knudmosen gerne drøfte muligheder og begrænsninger med Jens Henrik Thulesen Dahl. Besøget blev særdeles positivt og, for skolens vedkommende, meget givende i at tale med en politiker, med så stor indflydelse på STU- området, der faktisk var særdeles engageret og velinformeret om både de nyeste tiltag og ønsker for udviklingen af STU.

Tak for besøget

Tusind tak til jens Henrik Thulesen Dahl der gav sig god tid til at se skolen, tale med eleverne og drøfte fremtidens STU med os.

Fra Jens Henrik Thulesen Dahls Facebook side: 

"Besøgte i dag Ungdomscenter #Knudmosen i Herning. Det er en #STU skole. Jeg var opløftet, da jeg kørte derfra - for jeg hørte om en kommunal skole, som tager de unge elever alvorligt. Som sikrer at uddannelsen bliver Særlig Tilrettelagt. Som sikrer udvikling for den enkelte både fagligt og socialt. Et super inspirerende og oplysende møde - Tak for det 😀"

Ungdomscenter Knudmosen
Lindegårdsvej 8, 7400 Herning
Telefon: 96286688
Mail: knudmosen@herning.dk

Scroll til toppen